Waarom stadsvarkens houden?

Wist je dat 1/3 van alle voeding die we jaarlijks produceren, in de vuilbak belandt? Dan hebben we het vooral over brood, fruit, groenten en banket. En laat dat nu toevallig allemaal lekkers zijn dat onze varkens wel lusten. Als consument zijn we de grootste verspiller in ons voedselsysteem. Daarna zijn onze supermarkten en horeca aan de beurt.
 Op een goeie 6 maanden tijd verwerken drie varkens tonnen voedselafval.
Binnen de reguliere en vervuilende vleesindustrie is het varken de grootste verspiller. Om een kilo varkensvlees op ons bord te krijgen, gaat 963 gram soja verloren. Dit gaat gepaard met nefaste gevolgen voor ons milieu en onze gezondheid.

Naast concrete actie tegen voedselverspilling staat Het Spilvarken ook voor burgerparticipatie. We willen vooral zelforganisatie en samenwerking onder burgers willen stimuleren. Door ontmoeting en kennisdeling (her)verbindt Het Spilvarken burgers en bedrijven in concrete verduurzaming van mensen, systemen en processen. 

Daarnaast zijn de voordelen in onze korte keten van afval naar voedsel zijn talrijk, zowel voor bewoners als voor de stakeholders van een stad: sociale cohesie, vleesmatiging, milieu winsten, nieuw model van afvalverwerking, terugdringen van voedselverspilling, voedselgeletterdheid, afvalpreventie, duurzame wijken, psycho-sociale impact van dieren in de stad.

Het herwaarderen van reststromen aan afval, voedsel, ruimte en menselijke talenten hebben we in een model gegoten, zoals je hieronder kan zien. Het dient als instrument om actoren in je stad/wijk te overtuigen ook hun steentje bij te dragen.

Met behulp van het draaiboek en het delen van alle opgedane kennis door voorbije Spilvarken-projecten (sinds 2014) kunnen burgers hun eigen Spilvarkenproject op poten zetten. We danken Stad Gent, Klimaatstad, voor de subsidies die we ontvingen om onze draaiboeken te realiseren.

Ben je geïnteresseerd waarop Gent Klimaatstad wil inzetten om tegen 2050 Klimaatneutraal te worden ? Klik dan door naar bijgevoegde website : Gent Klimaatstad

 

Het Spilvarken model downloaden.