Het Spilvarken in 250 woorden

81738255 2511313465862284 2751506987853283328 n 0
Foto : Jimmy Kets, 2018, copyright

 

Het Spilvarken is een duurzaam burgerproject dat varkens integreert in het stadsleven. Het varken wordt ingezet als afvalverwerker en als sociaal bindmiddel.

De varkens worden gekweekt op een braakliggend terrein. Hulpboeren, buurtbewoners met allerlei achtergronden, verbinden zich in het opzet. Een beurtrolsysteem regelt het voederen en verzorgen van de dieren. Dit zorgt voor een uitstekende sociale dynamiek in de buurt. Buren leren elkaar kennen, komen langs, slaan een praatje en worden vaak betrokken in het proces.

Er ontstaat een duurzame kringloop: voedselresten en reststromen van voeding die verloren zouden gaan, worden gebruikt om varkens op te kweken. Lokale vegetarische restaurants, bakkerijen, een brouwerij (mout, draf) en kaasmakerij (melkwei) zorgen voor een volledig en eiwitrijk dieet. Er wordt minder voedsel verspild. Drie varkens verwerken 1000 kilogram afval op zes maand tijd.

Daarna worden ze geslacht. Dit ecologisch verantwoord vlees wordt verkocht aan buurtbewoners en hulpboeren.

Alles aan het varken wordt gebruikt. Niets gaat verloren. Wat niet dient voor menselijke consumptie wordt opgehaald door ateliers, waar er bijvoorbeeld zeep wordt geproduceerd.

Deze kleinschalige, lokale en voedselverwerkende varkenshouderij is een alternatief voor de industriƫle vleesproductie. Er ontstaat een korte keten van afval naar voedsel.

Het Spilvarken biedt een alternatief op de huidige voedsel- en vleesindustrie, waarbij de supermarkt de prijs bepaalt die er voor vlees wordt betaald. Het project zet vleesmatiging in gang. Als hulpboer merk je een mentaliteitswijziging. Beseffen hoeveel energie het kost om varkens op een ecologische manier te kweken, doet je stilstaan bij de manier waarop de massaproductie dat doet.

Video: The Neighbourhood Pigs