3. Ruimte

De varkentjes hebben natuurlijk veel ruimte nodig! Een stad kent een schat aan verborgen plekken. Kleine en grote terreinen liggen er braakliggend bij, al dan niet wachtend op een herbestemming. Ook de vele parken zijn een ideale buitenweide voor stadsvarkens. In principe kan dit evengoed in een voor-en of achtertuin, als die voldoet aan enkele voorwaarden en minimumvereisten, zoals hieronder vermeld.

Ofwel is het terrein dat je op oog hebt, privé of publiek. Is het terrein in eigendom van de stad, neem dan contact op met de groendienst en gebiedsgerichte werking en verwijs naar Het Spilvarken bij de vraagstelling tot ingebruikname.

Voor de format drie varkens, heb je geen milieuvergunning nodig in woongebied. Dus hier kan je snel in te werk gaan.

De volgende stap is om onderstaande checklist na te gaan of het stukje grond aan enkele minimumvereisten voldoet voor een varkenswei.

Afbeelding11
foto: Naomi Ryckewaert

 

Checklist

1. Zo toegankelijk mogelijk en nabij aanwezige reststromen

Het spreekt vanzelf dat dit best te midden van een woon-en leefgemeenschap ligt en dicht bij de leveranciers van voedselafval. Dit zijn twee voorwaarden die snel zichtbaar zijn alvorens verder actie te ondernemen. Verder is toegankelijkheid belangrijk. Via de straatkant, zo effen mogelijke toegang tot daar waar de omheining komt te staan. Schaduw is belangrijk: de varkens moeten bij alle standen van de zon altijd voldoende schaduw kunnen opzoeken, anders lopen ze zonnebrand op.

De aanwezigheid van bomen is een pluspunt want die kunnen als ‘schuurpaal’ dienen.

 

2. Ga eigenaarschap (privé/publiek) na en controleer bodem op vervuiling

Gooi je netwerk open en zoek de identiteit uit van de eigenaar. Leg het project uit, verwijs naar ons verhaal en vraag naar een bestaand bodemrapport. Is dat er niet,  win advies in of neem zelf een staal om je ervan te verzekeren dat de bodem PH-neutraal is.

 

3. Verkrijg toestemming tot bruikleen voor een afgebakende periode in tijd

Probeer van in het begin een zo duidelijke plaats- en projectbeschrijving aan de eigenaar te communiceren. Over het tijdelijke karakter van het buurtproject, de concrete inrichting van het terrein en ook het slachtplan van de stadsvarkens, ...

Soms is bij ondertekening van een bruikleenovereenkomst een situatieschets nodig van de geplande constructies zoals de omheining, de stal, ...

Belangrijk is mee te delen dat varkens de grond omwoelen, ze graven kuilen tot wel een halve meter diep op zoek naar jonge scheuten. Ze doen dit door middel van hun wroetschijf. Dus wees daar duidelijk in dat het terrein na afloop niet meer zal genivelleerd zijn, maar uitermate geschikt voor groententeelt. Varkens zijn niet alleen sociaal, ze zijn ook heel pienter en helpen ons in beter bodemgebruik.

 

4. Minimum oppervlakte

Wetende dat een varken in de reguliere landbouw op 0,2 vierkante meter wordt grootgebracht in stallen, is alles beter dan 1 vierkante meter. Wij gaan uit van minimum 200 vierkante meter. En passen bij voorkeur een drieslagstelsel toe.

Als het ene terrein van 10 op 10 meter bvb. is omgewoeld, verhuizen we naar het andere perceel. Dat hangt af van wat kan ter plaatse.

 

5. Nutsvoorzieningen

Hou er rekening mee dat een schrikdraad op het elektriciteitsnetwerk kan aangesloten worden en/of dat er naar batterijen kan worden gezocht die laden op zonne-energie. Net zoals de watertoevoer/opvang voor opkuis en ter verzorging van de varkens.

Denk hier voldoende op tijd over na of alle taken kunnen worden uitgevoerd. Idealiter stelt de eigenaar deze nutsvoorzieningen ter beschikking (een buiten stopcontact en waterkraantje aan een aanpalend gebouw) en neemt hij/zij de kosten voor zijn/haar rekening uit sympathie.

Is er geen dichtbije aansluiting voor elektriciteit en water dan gaan er creatievere manoeuvres bij te pas moeten komen. Hiervoor heb je ook de inzet en tijd van mensen/experts voor nodig. Het is leuk hiervoor klusjesdagen te organiseren.