9. Het slachtplan

 

Hoe weet je dat je varken 70 kg weegt ?

Een varken moet minstens 70 kg wegen om geslacht te kunnen worden. Er bestaat een eenvoudig rekenmodel (zie excel file) om te berekenen hoeveel een varken weegt. Daarvoor meet je de lengte van het varken en de omtrek ter hoogte van de schouders, zoals de tekening het voorstelt. Een opdrachtje die je best met z’n tweeën uitvoert! Kies de juiste formule en reken het gewicht uit. 

Je mag er vanuit gaan dat onze varkens nooit VET zijn, daarvoor lopen ze veel te veel rond en hebben ze eerder een gemiddeld of slank voorkomen.

Het slachtplan

Zoals reeds vermeld moeten je varkens minimaal 70 kg wegen alvorens ze geslacht mogen worden. Dit is heel belangrijk om het slachtproces goed te laten verlopen.

Daarom wordt het gewicht best eens opgenomen vanaf begin september, zo kan het voedingsprogramma worden opgevoerd in functie van het gewicht dat de varkens reeds hebben. De roze varkens kunnen snel aangroeien, indien ze 2 voederbeurten krijgen en misschien in de laatste maand zelfs 3 voederbeurten (telkens 4 à 5 emmers eten, wat kan worden opgevoerd tot 6 à 7 emmers per beurt) kunnen ze tot 750 gram per dag bijkomen. Zo kan je snel zelf een rekenoefeningetje maken om te zorgen dat de varkens een goed slachtgewicht krijgen.

Een varken moet tot 100 kg wegen, dan krijg je heel mooie porties van de verschillende soorten vlees.

Om tot het slacht- en verwerkingsplan bij de slachter te komen moet een vergelijking gemaakt worden tussen wat er besteld is, en wat het varken oplevert aan vlees.

Op basis van deze informatie kan ongeveer een inschatting gemaakt worden van het vlees dat beschikbaar zal zijn. Dit slachtplan kan je best voorafgaandelijk eens bespreken met de slachter aangezien hij de expert ter zake is. Hij zal je ook advies geven over hoe je het beste rendement krijgt. Vervolgens moeten afspraken gemaakt worden voor de dag  van het slachten, het verwerken van het vlees en de verkoop ervan. 

 

Waarom slachten we de varkens?

Sommige mensen vragen zich af of het wel nodig is dat de varkens aan het einde van een seizoen geslacht worden. Dat is een keuze die emotioneel moeilijk ligt, ook bij sommige hulpboeren en medewerkers aan het project.

Als we willen dat afval weer voedsel wordt, is dit wel een goed verdedigbare consequentie: enkel zo kunnen we de kringloop sluiten en voedsel laten opleveren. Als we dat niet doen, zouden de varkens enkel als amusementsobject dienen, en dat past niet binnen de doelstelling en de visie van het project.

Duurzaamheid betekent niet dat alle dieren zo lang mogelijk moeten leven. We kiezen voor levenskwaliteit, niet enkel voor levenskwantiteit.

In tegenstelling tot de meeste varkens uit grootschalige industriële kwekerijen, hebben deze varkens voor ze geslacht worden wel een goed leven gehad, met veel bewegingsvrijheid, speelmogelijkheden, gevarieerd en gezond voedsel, en goede zorgen.

 

Dia1